Үүнийг зөвхөн танд зориулж байна, танд таалагдана гэж найдаж байна