Би болон нэг найз маань нэг эмэгтэйтэй зочид буудлын өрөөнд сууж байсан