Тиймээс өнөөдөр түүнийг новшоосны дараа би ачааг минь амандаа хийтэл хөхөхийг хүссэн