Шаргал булцгар эхнэр нь булцуу нь шодой хэрэглэдэг